พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเส

News image

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รัฐบาล คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร นำพุทธศาสนิกชนกว่า ๗๕๐ รูป/คน สวดฉันท์บทพิเศษที่มหาเถรสมาคมแต่งขึ้นใหม่ ถวายพระพรในหลวง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ พร้อมชวนชาวไทยสวดพร้อมพระสงฆ์ทุกวัดหลังทำวัตรเย็นตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศ

News image

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมทั้งให้การบรรยายพิเศษเรื่อง “หน้าที่” ให้แก่ข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับการอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๙ คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมตรัง ...

อ่านต่อ ...

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ – ๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

News image

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ – ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์เหนือ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบนมัสการเบิกตัวผู้เข้าถวายสักการะ ดังต่อไปนี้ ...

อ่านต่อ ...

ผอ.พศ. นำคณะผู้บริหาร เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๘๙ ปี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ...

อ่านต่อ ...

พิธีปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒ / ๒๕๕๙

News image

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาสตมานุสรณ์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ แม่กองงานพระธรรมทูต เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒ โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ และถวายรายงาน สรุปว่า “สำหรับพิธีเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้รับเมตตานุเคราะห์ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ...

อ่านต่อ ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเส

News image

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รัฐบาล คณะสงฆ์ภาค 15 นำพุทธศาสนิกชนกว่า 5 พันรูปคน สวดฉันท์บทพิเศษที่มหาเถรสมาคมแต่งขึ้นใหม่ ถวายพระพรในหลวง ครองราชย์ครบ 70 ปี ราชินี ครบ 7 รอบ ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันจันทร์และวันศุกร์ พร้อมชวนชาวไทยสวดพร้อมพระสงฆ์ทุกวัดหลังทำวัตรเย็นตลอดปี 2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม ...

อ่านต่อ ...

ไฟล์อบรมเว็บไซต์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด   คลิกที่นี่เพื่อดาวนโหลด (ไฟล์ก้อนเดียว) ไฟล์ เท็มเพลท ...

อ่านต่อ ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือต่างๆแด่ เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธ

News image

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือต่างๆ แด่ เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศทั้งฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุต จำนวน ๑๓๖ ชุด เพื่อเป็นศิริมงคล แด่สถานที่นี้เพื่อนำไปเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการศึกษา และส่งเสริมภูมิปัญญาต่อไป โดยมี คุณสุพัตรา ยิ่งเจริญ เลขานุการของ พลเอกหญิง ดร. ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ราชองครักษ์พิเศษ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านสาส์นของพลเอกหญิง ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่) กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ไตรมาส ๓) ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (หลังใหม่) กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้าย หน่วยงาน/สถานศึ

News image

วันนี้(๒๐ มิ.ย. ๕๙) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้าย หน่วยงาน/สถานศึกษารักษาศีล ๕ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายอัครเดช เจิมศิริ ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล

News image

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" นำโดยพระเทพรัตนากร รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพระเทพสิทธิญาณรังษี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผล โดยมีพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระรัตโนภาสวิมล พระศรีวิสุทธิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล

News image

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" นำโดยพระเทพรัตนากร พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วัดบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งพระเทพสิทธิญาณรังษี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผล โดยมีพระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการทุกรูปในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายมนัธสะวัชร์ ...

อ่านต่อ ...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล

News image

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" นำโดยพระเทพศาสนาภิบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดมุกดาหาร ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งพระเทพวรมุนี กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ในการติดตามประเมินผล โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการทุกรูปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายนพดล ...

อ่านต่อ ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิเศษ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

News image

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๕๐ น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิเศษ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...