ท่านได้รับประโยชน์จากฐานข้อมูลสำนักพุทธมากน้อยเพียงใด


Poll options statistics:


Number of Voters  :  600
First Vote  :  วันพุธที่ 05 ต.ค. 2011 เวลา 13:33 น.
Last Vote  :  วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย 2019 เวลา 17:09 น.