ข่าวจากหนังสือพิมพ์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเจริญพุทธมนต์ พร้อมคณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล ขณะที่ยอดบริจาคพุ่งกว่า 35 ล้านบาท

วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 16.00 น. ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตส่งกำลังใจแด่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาว เนปาล โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้มีกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)เจ้าคณะจังหวัดทั่ว ประเทศ รวมถึงคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนกว่า 1,000 รูป/คน เข้าร่วมพิธี

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า การเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ ได้ร่วมใจส่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธมนต์ ให้ชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์ ได้พบความสุข และแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของชาวไทยที่มีให้แก่ชาวเนปาล และถือว่าคณะสงฆ์ไทยได้เข้าให้การช่วยเหลือ รวมถึงตั้งศูนย์รับบริจาคให้ชาวเนปาลในระดับต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคณะสงฆ์ไทย ที่จะช่วยบรรเทาความเดืดร้อนให้แก่ชาวเนปาล

ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า คณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามมติ มส.เพื่อร่วมส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาลได้ต่อสู้ชีวิต ทั้งนี้ คณะสงฆ์ โดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ พศ.ได้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาลให้ที่ ประชุมมส.ได้รับทราบว่า ขณะนี้ทางคณะสงฆ์ไทยยังเปิดรับบริจาคปัจจัย และสิ่งของที่จะช่วยเหลือชาวเนปาลอยู่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะสงฆ์ และ พศจ. รวบรวมเงินบริจาคจากทั่วประเทศถวายแด่สมเด็จพระมหารัชมังคาจารย์ แล้วกว่า 12 ล้านบาท เพื่อสมทบเข้าศูนย์รับบริจาคที่วัดสระเกศ ส่วนยอดบริจาคที่ศูนย์วัดสระเกศ ขณะนี้มีกว่า 23 ล้านบาทแล้ว รวมทั้งหมดประมาณ 35 ล้านบาท

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/320766