ข่าวภูมิภาค

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒  ชั้นประโยค ๑ - ๒ ถึงชั้นประโยค ปธ.๔  และบาลีศึกษา ของคณะสงฆ์ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี)  ณ สนามสอบวัดพนัญเชิงวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๑  - ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ซึ่งการสอบบาลีในครั้งนี้ เป็นการซ่อมสำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเมื่อครั้งที่ผ่านมา และได้มีพิธีเปิดสนามสอบ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี   พระสังฆาธิการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี  เข้าร่วมพิธีเปิด  และ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง  พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง พระวิสุทธิวงศาจารย์  ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง และพระราชวรเวที  รองเจ้าคณะภาค ๒  ได้เมตตาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบในครั้งนี้