ข่าวภูมิภาค

วันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  เมตตาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและกล่าวถวายกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนาจารย์  คณะสงฆ์ภาค ๒  ประจำปี ๒๕๕๙  ณ วัดมเหยงคณ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พระราชวรเวที  รองเจ้าคณะภาค ๒  พระภาวนาเขมคุณ  เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  ร่วมถวายการต้อนรับ  การจัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ครั้งนี้  เป็นนโยบายของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง  ให้จัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติควบคู่ไปกับปริยัติและผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ  ซึ่งคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๒  ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่  ๑๖  เมษายน ถึง ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา  ๔๕  วัน  ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระสังฆาธิการเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  ๔๙ รูป  ประกอบด้วยพระสังฆาธิการจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  ๒๐  รูป  จังหวัดสระบุรี  จำนวน  ๑๘  รูป  จังหวัดอ่างทอง  จำนวน  ๑๑  รูป