ข่าวภูมิภาค

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ นำโดยพระราชวิสุทธิเมธี คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี กับ นำโดยพระราชวิสุทธิเมธี  ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ ตามมตมหาเถรสมาคม มีทั้งหมด ๒๕ สำนัก ณ ห้องประชุมตึก มจร. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพ/ข่าว สมชาย/ดลชนก