ข่าวภูมิภาค

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผอ.พศจ.รอ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ถวายการต้อนรับ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 และอ่านใบกำกับเลื่อนสมณศักดิ์ในพิธีฉลองพัดยศ พระครูเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พระครูปริยัติวัฒนโชติ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว และเจ้าคณะตำบลดงลาน โดยพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน พระเทพเมธี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ววิทยา พร้อมทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ววิทยา