ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  คณะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยนายสนธยา เสนเอี่ยม นายสมชาย  สุรชาตรี นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ นายประสงค์ จักรคำและนางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ได้เข้าตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น  ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสำราญ  รัตนพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  และ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้เข้าพบ  นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อเรียนให้ทราบถึงการเข้าตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น  ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการประเมินให้เป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ระดับอำนวยการต้น (หนตะวันออก)  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น  ระดับประเทศ