ข่าวภูมิภาค

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๑๙ น.  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์  โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธี  พระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายสงฆ์  นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายฆราวาส  ทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้จัดให้มีพิธีกวนข้าวทิพย์สืบเนื่องมาในปีนี้เป็นปีที่ ๑๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล อีกทั้งจะได้ถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสที่ใกล้จะถึงวันวิสาขบูชาอีกด้วย ซึ่งการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ในปีนี้ ได้อาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีจะได้ช่วยกันดำเนินการไปตามกระบวนการปรุงข้าวทิพย์ จนกว่าจะแล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้น หลังจากที่ได้นำข้าวทิพย์ไปถวายแด่องค์พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) และถวายแก่พระภิกษุ-สามเณร แล้ว ก็จะได้นำมามอบแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อโต จนกว่าจะถึงเทศกาลวันวิสาขบูชา