ข่าวภูมิภาค

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2559 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก  ณ. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม และวัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหัวดกาญจนบุรี