ข่าวภูมิภาค

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๐๙ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จัดให้มีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน โดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เมตตามอบให้พระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา  นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  นายสิปป์บวร แก้วงาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจเอก สมบัติ  ชูชัยยะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก