ข่าวภูมิภาค

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๓๙ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา  มีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๗๐ รูป  การเจริญพระพุทธมนต์  และลงนามถวายพระพร ซึ่งในการจัดพิธีดังกล่าว มีศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก