ข่าวภูมิภาค

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดพนัญเชิงวรวิหาร  จัดอบรมปฏิบัติธรรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ระยะเวลา ๒ คืน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) อำเภอผักไห่ จำนวน ๑๘๐ คน  ครู-อาจารย์ จำนวน ๒๑ คน  จัดพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด นายฤทธิเดช  บัวเปล่งศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีพิธีปิดโครงการในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  นายสิปป์บวร  แก้วงาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงาน