ข่าวภูมิภาค

นายชัยมงคล  ศรีทองแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

โดยในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2559 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำพระภิกษุเดินทางไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ยังกล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ประกอบพิธีลาสิกขาพระนวกะที่บรรพชาอุปบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๘ รูป และอยู่เพื่อปฏิบัติศาสนกิจต่ออีก จำนวน ๔ รูป

ข่าว/พิมพ์ นายธีรวุฒิ  วรโคตร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด