ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. Ms. Laura Choi ตำแหน่ง HWPL WARP Office Program Coordinator และ Mr.Malconn ตำแหน่ง Research specialist จากองค์การ HEAVENLY CULTURE WORLD PEACE RESTORATION OF LIGHT เข้าพบ นายพนม  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อแนะนำองค์การ และพูดคุยเรื่องการกราบนมัสการอาราธนา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เข้าร่วมการประชุม “the 2nd Annual Commemoration of September 18th World Alliance of Religions’ Peace Summit” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่สนับสนุนด้านการเสริมสร้างสันติภาพแห่งโลก และมีการเชิญบุคลากรในสาขาต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุม เพื่อแสวงหาความร่วมมือกันสร้างสันติภาพของโลก

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และวิชาการพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว