ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น . นายวรเดช ช่างบุ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมงานแถลงข่าว และพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ - ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว