ฉลองพระชันษา 8 รอบ 96 ปี

       

 

พระประวัติ
กำหนดการ

วีดิทัศน์ ตอนที่ 1

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

วีดิทัศน์ ตอนที่ 2

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

วีดิทัศน์ ตอนที่ 3

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

วีดิทัศน์ ตอนที่ 4

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

วีดิทัศน์ ตอนที่ 5

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

เว็บไซต์วัดบวรนิเวศวิหาร : http://www.watbowon.com/