หนังสือสำนักพุทธฯ


คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดตั้งและขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลด !!