หนังสือสำนักพุทธฯ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ที่มีคุณภาพ  และมาตรฐาน  พร้อมที่จะรองรับการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมของประชาชน จำนวน ๒๐๗ สำนัก

โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ปรับปรุงล่าสุด ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลด !!