ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการศาสนสมบัติ


เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างความโปร่งใส

ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นของส่วนราชการที่ดี


Attachments:
FileFile size
Download this file (file1.pdf)file1.pdf650 Kb