เกี่ยวกับสำนักพุทธ

พบเห็นเบาะแสหรือพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา โปรดแจ้ง :-

ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา
โทรศัพท์ / โทรสาร
  0 2441 4547   e-Mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


หรือที่    
      ตู้ ปณ 444

แผนรณรงค์การร้องเรียน   |   แบบสอบถามความคิดเห็น 


สอบถามข้อมูล / ข่าวสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โปรดติดต่อ :-

กองพุทธสารนิเทศ 
โทรศัพท์   0 2441 4515 , 0 2441 4554  โทรสาร  0 2441 4554
ศูนย์ข้อมูลข่าวของทางราชการ
โทรศัพท์
 0 2441 0087    e-Mail :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ต้องการทราบกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในบริเวณพุทธมณฑล สอบถามได้ที่:-

ฝ่ายกิจกรรม สำนักงานพุทธมณฑล
โทรศัพท์
   0 2441 0902


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ  พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170

   แผนที่การเดินทาง

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2013 เวลา 15:03 น.)