ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 8744
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 6876
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 8037
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5640
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5082
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5526
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4418
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3958
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4744
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4194
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4437
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5116
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4977
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4444
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5416
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5915
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4451
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3545
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3995
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3739
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4064
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3931
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3443
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4310
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3693
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3453