ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 8823
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 6965
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 8112
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5692
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5139
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5637
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4472
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4030
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4790
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4251
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4521
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5167
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5019
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4491
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 6233
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5948
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4494
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3585
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4038
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3789
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4117
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3956
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3474
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4359
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3732
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3479