ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 8860
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 6992
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 8155
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5730
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5156
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5660
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4491
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4052
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4806
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4267
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4553
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5194
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5049
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4519
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 6285
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5969
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4509
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3615
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4054
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3807
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4137
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3973
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3489
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4379
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3750
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3496