ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 9107
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 7153
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 8318
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5933
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5278
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5771
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4607
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4207
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4955
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4372
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4708
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5336
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5172
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4658
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 6500
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 6121
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4644
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3724
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4160
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3929
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4286
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4085
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3607
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4508
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3874
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3597