งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ( Buddhajanti: The Celebration of 2600 Years of the Buddha’s Enlithenment.)

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 พระพุทธชยันตีปางสมาธิ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี พฤหัสบดี, 23 ส.ค. 2012 rungnapa 7450
2 พิธีแถลงข่าว โครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม อังคาร, 21 ส.ค. 2012 rungnapa 4091
3 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการ “ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ณ รัฐสภา พฤหัสบดี, 16 ส.ค. 2012 rungnapa 3463
4 ปีพุทธชยันตี-ผู้ว่าฯโคราชชวนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม-วันธรรมสวนะ ศุกร์, 10 ส.ค. 2012 rungnapa 1594
5 พิธีทำบุญ “พุทธชยันตีตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๓” พุธ, 01 ส.ค. 2012 rungnapa 1754
6 พิธีแถลงข่าวโครงการฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี อังคาร, 24 ก.ค. 2012 rungnapa 2035
7 ผลการตัดสินการประกวดบทความทางพระพุทธศาสนา "พุทธชยันตี วิถีไทย วิถีพุทธ" พฤหัสบดี, 28 มิ.ย 2012 rungnapa 2625
8 พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๒,๕๕๕ รูป ฉลองพุทธชยันตี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อังคาร, 19 มิ.ย 2012 rungnapa 2379
9 การแสดงธรรมลีลา, พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา อังคาร, 19 มิ.ย 2012 rungnapa 1962
10 จ.สงขลาจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า จันทร์, 11 มิ.ย 2012 rungnapa 2426
11 พระพุทธรูปปางตรัสรู้ อนุสรณ์พุทธชยันตี2600ปี จันทร์, 11 มิ.ย 2012 rungnapa 5957
12 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา พฤหัสบดี, 07 มิ.ย 2012 rungnapa 2627
13 พิธีตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ พุทธมณฑล พฤหัสบดี, 07 มิ.ย 2012 rungnapa 2144
14 พิธีตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พฤหัสบดี, 07 มิ.ย 2012 rungnapa 1874
15 พิธีตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดสระเกศ พฤหัสบดี, 07 มิ.ย 2012 rungnapa 1795
16 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองพุทธชยันตี ฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล พุธ, 06 มิ.ย 2012 rungnapa 2261
17 พิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ จริยธรรม Short Film ครั้งที่ ๒ พุธ, 06 มิ.ย 2012 rungnapa 1929
18 พิธีปฏิบัติบูชา ธรรมยาตรา วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พุธ, 06 มิ.ย 2012 rungnapa 1882
19 พิธีเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดสระเกศ พุธ, 06 มิ.ย 2012 rungnapa 1693
20 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมนานาชาติ เนื่องในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ พุธ, 06 มิ.ย 2012 rungnapa 1908