กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตำสั่งฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงศาสนสมบัติ ศุกร์, 19 เม.ย. 2013 rungnapa 2914
2 ประกาศฯ แนวทางวิธีการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมฯ อังคาร, 16 ต.ค. 2012 rungnapa 4136
3 คำสั่งฯ ย้ายข้าราชการ พุธ, 10 ต.ค. 2012 rungnapa 7748
4 คำสั่งฯ ย้ายข้าราชการ พุธ, 10 ต.ค. 2012 rungnapa 5011
5 คำสั่งฯ ย้ายข้าราชการ พุธ, 10 ต.ค. 2012 rungnapa 3698
6 คำสั่งฯ เลื่อนข้าราชการ อังคาร, 09 ต.ค. 2012 rungnapa 4282
7 คำสั่งฯ เลื่อนข้าราชการ อังคาร, 09 ต.ค. 2012 rungnapa 4363
8 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง พุธ, 26 ก.ย. 2012 nan 2555
9 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง พุธ, 26 ก.ย. 2012 nan 3087
10 ประกาศฯ คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จันทร์, 24 ก.ย. 2012 rungnapa 2973
11 ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ปรับเปลี่ยน) ศุกร์, 21 ก.ย. 2012 rungnapa 1710
12 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติมรายชื่อ) ศุกร์, 14 ก.ย. 2012 rungnapa 2864
13 ประกาศฯ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อังคาร, 04 ก.ย. 2012 rungnapa 2746
14 ประกาศฯ ผลการพิจารณาโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พุธ, 29 ส.ค. 2012 rungnapa 2695
15 ประกาศฯ รายชื่อข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อังคาร, 31 ก.ค. 2012 rungnapa 3440
16 คำสั่งฯ เลื่อนข้าราชการ จันทร์, 30 ก.ค. 2012 nan 2982
17 ประกาศฯ ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จันทร์, 16 ก.ค. 2012 rungnapa 3332
18 ประกาศฯ ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จันทร์, 16 ก.ค. 2012 rungnapa 2058
19 คำสั่งฯ ย้ายข้าราชการ อังคาร, 10 ก.ค. 2012 rungnapa 3734
20 คำสั่งฯ เลื่อนข้าราชการ จันทร์, 09 ก.ค. 2012 rungnapa 3282