กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตำสั่งฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงศาสนสมบัติ ศุกร์, 19 เม.ย. 2013 rungnapa 2970
2 ประกาศฯ แนวทางวิธีการรับข้อร้องเรียน และวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมฯ อังคาร, 16 ต.ค. 2012 rungnapa 4163
3 คำสั่งฯ ย้ายข้าราชการ พุธ, 10 ต.ค. 2012 rungnapa 7776
4 คำสั่งฯ ย้ายข้าราชการ พุธ, 10 ต.ค. 2012 rungnapa 5033
5 คำสั่งฯ ย้ายข้าราชการ พุธ, 10 ต.ค. 2012 rungnapa 3726
6 คำสั่งฯ เลื่อนข้าราชการ อังคาร, 09 ต.ค. 2012 rungnapa 4311
7 คำสั่งฯ เลื่อนข้าราชการ อังคาร, 09 ต.ค. 2012 rungnapa 4389
8 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง พุธ, 26 ก.ย. 2012 nan 2584
9 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง พุธ, 26 ก.ย. 2012 nan 3113
10 ประกาศฯ คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จันทร์, 24 ก.ย. 2012 rungnapa 3003
11 ประกาศฯ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ปรับเปลี่ยน) ศุกร์, 21 ก.ย. 2012 rungnapa 1734
12 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติมรายชื่อ) ศุกร์, 14 ก.ย. 2012 rungnapa 2890
13 ประกาศฯ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อังคาร, 04 ก.ย. 2012 rungnapa 2772
14 ประกาศฯ ผลการพิจารณาโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พุธ, 29 ส.ค. 2012 rungnapa 2722
15 ประกาศฯ รายชื่อข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อังคาร, 31 ก.ค. 2012 rungnapa 3463
16 คำสั่งฯ เลื่อนข้าราชการ จันทร์, 30 ก.ค. 2012 nan 3013
17 ประกาศฯ ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จันทร์, 16 ก.ค. 2012 rungnapa 3352
18 ประกาศฯ ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จันทร์, 16 ก.ค. 2012 rungnapa 2083
19 คำสั่งฯ ย้ายข้าราชการ อังคาร, 10 ก.ค. 2012 rungnapa 3758
20 คำสั่งฯ เลื่อนข้าราชการ จันทร์, 09 ก.ค. 2012 rungnapa 3307