กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ศุกร์, 24 มิ.ย 2016 tos 441
2 พระนวกะที่บรรพชาอุปบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดร้อยเอ็ดลาสิกขา เสาร์, 18 มิ.ย 2016 tos 463
3 โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 461
4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 412
5 โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗0 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗0 ปี ศุกร์, 03 มิ.ย 2016 tos 386
6 จังหวัดพังงาจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤหัสบดี, 02 มิ.ย 2016 tos 228
7 จังหวัดสระบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 247
8 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 302
9 อยุธยา เวียนเทียน วิสาขบูชา 59 พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 259
10 จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำ ปี ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 268
11 โครงการ จัดงาน “วันวิสาขบูชา” จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 461
12 วันวิสาขบูชา กาญจนบุรี 2559 พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 314
13 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ ณ วัดพนัญเชิง พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 260
14 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถือบวชปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 251
15 การตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศจังหวัดอำนาจเจริญ พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 261
16 ถวายการต้อนรับ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 และอ่านใบกำกับเลื่อนสมณศักดิ์ในพิธีฉลองพัดยศ พระครูเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พระครูปริยัติวัฒนโชติ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว และเจ้าคณะตำบลดงลาน ศุกร์, 13 พ.ค. 2016 tos 496
17 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดงานประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 437
18 าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมตตาเยี่ยมการอบรมวิปัสสนาจารย์ ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 329
19 วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ชั้นประโยค ๑ - ๒ ถึงชั้นประโยค ปธ.๔ และบาลีศึกษา ของคณะสงฆ์ภาค ๒ พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 449
20 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิ ทุกวันธรรมสวนะ พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 252