กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ศุกร์, 24 มิ.ย 2016 tos 423
2 พระนวกะที่บรรพชาอุปบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดร้อยเอ็ดลาสิกขา เสาร์, 18 มิ.ย 2016 tos 434
3 โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 432
4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 381
5 โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗0 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗0 ปี ศุกร์, 03 มิ.ย 2016 tos 359
6 จังหวัดพังงาจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤหัสบดี, 02 มิ.ย 2016 tos 192
7 จังหวัดสระบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 213
8 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 263
9 อยุธยา เวียนเทียน วิสาขบูชา 59 พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 226
10 จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำ ปี ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 232
11 โครงการ จัดงาน “วันวิสาขบูชา” จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 399
12 วันวิสาขบูชา กาญจนบุรี 2559 พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 281
13 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ ณ วัดพนัญเชิง พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 231
14 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถือบวชปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 223
15 การตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศจังหวัดอำนาจเจริญ พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 231
16 ถวายการต้อนรับ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 และอ่านใบกำกับเลื่อนสมณศักดิ์ในพิธีฉลองพัดยศ พระครูเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พระครูปริยัติวัฒนโชติ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว และเจ้าคณะตำบลดงลาน ศุกร์, 13 พ.ค. 2016 tos 436
17 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดงานประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 273
18 าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมตตาเยี่ยมการอบรมวิปัสสนาจารย์ ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 301
19 วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ชั้นประโยค ๑ - ๒ ถึงชั้นประโยค ปธ.๔ และบาลีศึกษา ของคณะสงฆ์ภาค ๒ พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 403
20 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิ ทุกวันธรรมสวนะ พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 222