กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ศุกร์, 24 มิ.ย 2016 tos 469
2 พระนวกะที่บรรพชาอุปบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดร้อยเอ็ดลาสิกขา เสาร์, 18 มิ.ย 2016 tos 487
3 โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 485
4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 441
5 โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗0 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗0 ปี ศุกร์, 03 มิ.ย 2016 tos 406
6 จังหวัดพังงาจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤหัสบดี, 02 มิ.ย 2016 tos 250
7 จังหวัดสระบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 267
8 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 323
9 อยุธยา เวียนเทียน วิสาขบูชา 59 พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 276
10 จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำ ปี ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 287
11 โครงการ จัดงาน “วันวิสาขบูชา” จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 508
12 วันวิสาขบูชา กาญจนบุรี 2559 พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 333
13 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ ณ วัดพนัญเชิง พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 284
14 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถือบวชปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 272
15 การตรวจประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น ระดับประเทศจังหวัดอำนาจเจริญ พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 281
16 ถวายการต้อนรับ พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 และอ่านใบกำกับเลื่อนสมณศักดิ์ในพิธีฉลองพัดยศ พระครูเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พระครูปริยัติวัฒนโชติ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว และเจ้าคณะตำบลดงลาน ศุกร์, 13 พ.ค. 2016 tos 532
17 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดงานประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 687
18 าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมตตาเยี่ยมการอบรมวิปัสสนาจารย์ ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 349
19 วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ชั้นประโยค ๑ - ๒ ถึงชั้นประโยค ปธ.๔ และบาลีศึกษา ของคณะสงฆ์ภาค ๒ พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 479
20 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิ ทุกวันธรรมสวนะ พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 271