กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
121 พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์ อังคาร, 04 ส.ค. 2015 wut 202
122 พศจ พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ จันทร์, 03 ส.ค. 2015 wut 170
123 พศจ.นครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2558 จันทร์, 27 ก.ค. 2015 wut 211
124 พศจ. ชัยภูมิ รวมพลัง"บวร"ขับเคลื่อนศีล 5 จังหวัดชัยภูมิ ศุกร์, 24 ก.ค. 2015 nan 221
125 พศจ พิษณุโลก ออกนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดจันทร์วิทยา จันทร์, 20 ก.ค. 2015 wut 191
126 พศจ พิษณุโลก ประชุม นิเทศ ตรวจเยี่ยมติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพประปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมจักรวิทยา และรณรงค์ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สาธิตการคีย์ใบสมัคร sila๕.com แก่ผู้บริหาร และคณะครู พุธ, 15 ก.ค. 2015 wut 231
127 พศจ.พิษณุโลกประชุม นิเทศ ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุธ, 15 ก.ค. 2015 wut 207
128 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ จันทร์, 13 ก.ค. 2015 wut 434
129 จังหวัดพัทลุงจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จันทร์, 06 ก.ค. 2015 wut 225
130 โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และพระธรรมฑูต คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ อังคาร, 16 มิ.ย 2015 rungnapa 277
131 สมเด็จพระชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่พระสังฆาธิการที่เข้าอบรมพระวิปัสนาจารย์ ของคณะสงฆ์ ภาค ๑๘ ณ วัดถ้ำสุมะโน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง อังคาร, 16 มิ.ย 2015 rungnapa 302
132 การประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดตราด อังคาร, 16 มิ.ย 2015 rungnapa 261
133 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษา จังหวัดพัทลุง ศุกร์, 12 มิ.ย 2015 rungnapa 292
134 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเดินธรรมยาตราวิสาขบูชา มหาบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา อังคาร, 02 มิ.ย 2015 rungnapa 239
135 ประชุมพระวินยาธิการในส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์, กำแพงเพชร) ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง พฤหัสบดี, 28 พ.ค. 2015 rungnapa 299
136 งานวันวิสาขบูชา และประเพณีไหว้พระใหญ่ประจำปี จังหวัดปราจีนบุรี พฤหัสบดี, 28 พ.ค. 2015 rungnapa 261
137 พศจ.ปัตตานี ร่วมจัดงานเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ อังคาร, 26 พ.ค. 2015 rungnapa 287
138 พศจ.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พุธ, 06 พ.ค. 2015 rungnapa 254
139 พศจ.สุโขทัย ลงพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พุธ, 06 พ.ค. 2015 rungnapa 235
140 พศจ.สุโขทัย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้าน พุธ, 06 พ.ค. 2015 rungnapa 204