กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
21 จังหวัดพัทลุงจัดงานสมโภชพระพุทธนิร โรคันตราย ชัยวัฒน์ จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี ๒๕๕๙ พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 186
22 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เข้ารับการประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559 อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 206
23 ชาวพัทลุงร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลพัทลุง อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 213
24 โครงการ “พุทธบุตร บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙” อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 184
25 โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 228
26 วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันมหาสงกรานต์ จันทร์, 18 เม.ย. 2016 tos 211
27 คณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน จ.อยุธยา จัดประกวดร้องเพลงส่งเสิรมศีลธรรม อังคาร, 12 เม.ย. 2016 tos 418
28 วัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก อังคาร, 12 เม.ย. 2016 tos 287
29 คณะสงฆ์อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับส่วนราชการ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทุกเย็นวันธรรมสวนะ ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 477
30 อยุธยาจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบค่ากระแสไฟฟ้า ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 188
31 อยุธยาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์-ฟังธรรม-บำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 226
32 คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ภาค 9 ประชุมพระสังฆาธิการ มติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 363
33 ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 219
34 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเข้าวัดเจริญพระพุทธมนต์เย็น บำเพ็ญจิตอาสา ฟังพระธรรมเทศนา ทุกวันธรรมสวนะ ศุกร์, 01 เม.ย. 2016 tos 187
35 พศจ.ร้อยเอ็ด เปิดพิธีบรรพชาสามเณร อ.เกษตรวิสัย ศุกร์, 01 เม.ย. 2016 tos 252
36 โครงการอบรมคุณธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อนบวชเณร-บวชเนกขัมนารี วัดลาดเป้ง จันทร์, 28 มี.ค. 2016 tos 177
37 โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ณ วัดทุ่งเศรษฐี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จันทร์, 28 มี.ค. 2016 tos 199
38 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์เย็น ฟังธรรม เจริญสมาธิ ปฏิบัติธรรม จันทร์, 28 มี.ค. 2016 tos 183
39 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพังงาจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2016 tos 160
40 พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ อำเภอธวัชบุรี วัดป่าทรงธรรม ได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2016 tos 236