กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
41 ณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอบรมพระสังฆาธิการและพระภิกษุ เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2016 tos 462
42 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินหน้าจัดทำบันทึกข้อตกลง (mou) ในระดับอำเภอ พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2016 tos 257
43 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ จันทร์, 14 มี.ค. 2016 tos 236
44 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จันทร์, 14 มี.ค. 2016 tos 820
45 กิจกรรมทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ ตามโครงการ “ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕” จังหวัดปราจีนบุรี พฤหัสบดี, 10 มี.ค. 2016 tos 269
46 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีปวชป่า เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และบำรุงป่าไม้ พฤหัสบดี, 10 มี.ค. 2016 tos 204
47 จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 160
48 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 164
49 พศจ.ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรม และธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 205
50 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 181
51 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการวันมาฆบูชา พุธ, 24 ก.พ. 2016 nan 173
52 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการ" รากเหง้าวัฒนธรรมไทย ปี2" พุธ, 24 ก.พ. 2016 nan 153
53 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมส่งการการรักษาศีล 5 พุธ, 24 ก.พ. 2016 nan 276
54 กิจกรรมทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ ตามโครงการ “ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕” จังหวัดปราจีนบุรี อังคาร, 16 ก.พ. 2016 tos 606
55 กิจกรรมข้าราชการเยี่ยมเยียนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามโครงการ “ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕” จังหวัดปราจีนบุรี อังคาร, 16 ก.พ. 2016 tos 229
56 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมวรมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง พฤหัสบดี, 11 ก.พ. 2016 tos 279
57 วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีเปิดประตูพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) พุธ, 10 ก.พ. 2016 tos 330
58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเข้าวัด เจริญพระพุทธมนต์เย็น บำเพ็ญจิตอาสา ฟังพระธรรมเทศนา ทุกเย็นวันธรรมสวนะ จันทร์, 08 ก.พ. 2016 tos 208
59 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการจัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ จันทร์, 08 ก.พ. 2016 tos 206
60 โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดพัทลุง จันทร์, 08 ก.พ. 2016 tos 188