กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
61 รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ อังคาร, 02 ก.พ. 2016 tos 251
62 อบรมปฏิบัติธรรม โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จันทร์, 01 ก.พ. 2016 tos 201
63 โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกหมู่บ้าน" จังหวัดลำปาง จันทร์, 01 ก.พ. 2016 tos 163
64 โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ๑๐๑ พุธ, 13 ม.ค. 2016 ผู้ดแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ) 789
65 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ อังคาร, 05 ม.ค. 2016 tos 716
66 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๘ อังคาร, 05 ม.ค. 2016 tos 185
67 พศจ.ร้อยเอ็ดจัดสวดมนต์ข้ามปี ประกวดภาพถ่ายเซลฟี่ชิงรางวัลท่านผู้ว่าฯ อังคาร, 05 ม.ค. 2016 tos 258
68 จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พุธ, 30 ธ.ค. 2015 tos 225
69 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด และกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ระยะที่ 3) จังหวัดอ่างทอง จันทร์, 21 ธ.ค. 2015 tos 267
70 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด และกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (ระยะที่ 3) จังหวัดอ่างทอง จันทร์, 21 ธ.ค. 2015 tos 273
71 สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ หนกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ จันทร์, 21 ธ.ค. 2015 tos 1104
72 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จันทร์, 21 ธ.ค. 2015 tos 228
73 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดพัทลุง ศุกร์, 18 ธ.ค. 2015 tos 214
74 พศจ.ร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าว สวดมนต์ข้ามปีทำความดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ๑,๑๐๑ วัด จังหวัดร้อยเอ็ด” ศุกร์, 18 ธ.ค. 2015 tos 222
75 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พฤหัสบดี, 17 ธ.ค. 2015 tos 153
76 พิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๒ ศุกร์, 11 ธ.ค. 2015 tos 267
77 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ศุกร์, 11 ธ.ค. 2015 tos 310
78 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบต้นกล้าพระราชทานตามโครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ เฉลิมพระเกียรติ ศุกร์, 11 ธ.ค. 2015 tos 247
79 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศุกร์, 11 ธ.ค. 2015 tos 196
80 พศจ.พระนครศรีอยุธยาจัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ศุกร์, 11 ธ.ค. 2015 tos 176