กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้าย หน่วยงาน/สถานศึกษารักษาศีล ๕ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดสิงห์บุรี ศุกร์, 24 มิ.ย 2016 tos 601
2 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พุธ, 22 มิ.ย 2016 tos 557
3 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พุธ, 22 มิ.ย 2016 tos 538
4 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พุธ, 22 มิ.ย 2016 tos 346
5 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระเผยแผ่ธรรมะสู่สถานศึกษา ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 343
6 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิเศษ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ศุกร์, 03 มิ.ย 2016 tos 483
7 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้าย โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล๕" ณ. วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พฤหัสบดี, 02 มิ.ย 2016 tos 473
8 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 307
9 พศจ.ร้อยเอ็ด ถอดบทเรียนหมู่บ้านรักษาศีล5 บ้านหนองกุง ศุกร์, 13 พ.ค. 2016 tos 339
10 กิจกรรมทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ ตามโครงการ “ทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕” จังหวัดปราจีนบุรี อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 1611
11 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 307
12 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 260
13 คณะสงฆ์ จ. พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันธรรมสวนะ จันทร์, 18 เม.ย. 2016 tos 291
14 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" อังคาร, 12 เม.ย. 2016 tos 297
15 พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์"หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " ระยะที่ ๓ จังหวัดระยอง อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 343
16 คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ พฤหัสบดี, 31 มี.ค. 2016 tos 308
17 พศจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีลห้า ระยะที่ ๓ จันทร์, 28 มี.ค. 2016 tos 271
18 คณะสงฆ์อำเภอต่างๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำMOUหมู่บบ้านรักษาศีล5 จันทร์, 14 มี.ค. 2016 tos 633
19 พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " ระยะที่ ๓ จังหวัดลำปาง พฤหัสบดี, 10 มี.ค. 2016 tos 373
20 พศจ.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะที่ 3 อังคาร, 01 มี.ค. 2016 tos 365