กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 เพชรบูรณ์จัดพิธีเปิดโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง ศุกร์, 15 ส.ค. 2014 rungnapa 528
2 คู่มืองานสระเก็บน้ำสำหรับชุมชน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อังคาร, 22 ก.ค. 2014 wut 740
3 โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศุกร์, 20 มิ.ย 2014 rungnapa 1185
4 คำรับรองการปฏิบัติราชการการปฏิบัติงานโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศุกร์, 20 มิ.ย 2014 rungnapa 710
5 ปฏิทินการดำเนินงานแนบท้ายคำรับรอง โครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศุกร์, 20 มิ.ย 2014 rungnapa 694
6 (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ โครงการ “ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและต้านภัยแล้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ของส่วนราชการจังหวัด................................ ศุกร์, 20 มิ.ย 2014 rungnapa 666
7 แบบสำรวจวัดที่มีศักยภาพมีที่ดินวัด/ที่สาธารณประโยชน์และชุมชนมีความต้องการในการขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้านอุทกภัยและภัยแล้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ศุกร์, 20 มิ.ย 2014 rungnapa 1146