กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปบทความประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อังคาร, 14 มิ.ย 2016 พัสดุ 508
2 ราคากลง โครงการ ซื้อวัสดุและของใช้ที่จาเป็นสาหรับดาเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป ศุกร์, 27 พ.ค. 2016 tos 526
3 จ้างทาตาลปัตรกับย่าม สาหรับการดาเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป ศุกร์, 27 พ.ค. 2016 tos 547
4 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์ใบปริญญาบัตร ใบประกาศนียบัตร พุธ, 25 พ.ค. 2016 พัสดุ 409
5 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือพระสังฆาธิการ พุธ, 18 พ.ค. 2016 พัสดุ 228
6 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุธ, 20 เม.ย. 2016 พัสดุ 255
7 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสืองานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา พุธ, 16 มี.ค. 2016 พัสดุ 298
8 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต พฤหัสบดี, 04 ก.พ. 2016 พัสดุ 362
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างรถกระบะ พฤหัสบดี, 04 ก.พ. 2016 tos 326
10 ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างติดตั้งระบบสัญญาณเครื่อข่ายและอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต ศุกร์, 29 ม.ค. 2016 พัสดุ 325
11 ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีธรรมะวันละคำ270ตอน อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 252
12 ราคากลางโครงการจัดทำสารคดีธรรมะในพระบรมราโชวาท อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 266
13 ราคากลางโครงการสนับสนุนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ฯลฯ สาธารณรัฐอินเดีย-เนปาล อังคาร, 26 ม.ค. 2016 tos 279
14 ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พฤหัสบดี, 21 ม.ค. 2016 พัสดุ 240
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกดีเซล15คัน อังคาร, 19 ม.ค. 2016 tos 267
16 ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างพิมพ์หนังสือโลกสงบร่มเย็นได้ด้วยศีล จันทร์, 18 ม.ค. 2016 พัสดุ 246
17 ประกาศราคากลาง เรื่องจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ จันทร์, 18 ม.ค. 2016 พัสดุ 250
18 ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ฯลฯอินเดีย-เนปาล อังคาร, 05 ม.ค. 2016 tos 305
19 ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ฯลฯศรีลังกา อังคาร, 05 ม.ค. 2016 tos 262
20 ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์หนังสือปุริมัตถี พุธ, 30 ธ.ค. 2015 พัสดุ 290