กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 tos 534
2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 nan 544
3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 tos 622
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 ไตรมาส 4 wut 412
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 ไตรมาส 3 พัสดุ 426
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 ไตรมาส2 wut 606
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 ไตรมาส 1 wut 311
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 wut 241
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 ไตรมาส4 wut 185
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 ไตรมาส3 wut 204
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 ไตรมาส2 wut 192
12 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 ไตรมาส1 wut 186
13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 wut 259