กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ อังคาร, 05 ก.ค. 2016 tos 1581
2 พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร “พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ศุกร์, 01 ก.ค. 2016 tos 1225
3 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ – ๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ศุกร์, 01 ก.ค. 2016 tos 1303
4 ผอ.พศ. นำคณะผู้บริหาร เข้าถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ศุกร์, 01 ก.ค. 2016 tos 785
5 พิธีปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒ / ๒๕๕๙ ศุกร์, 01 ก.ค. 2016 tos 666
6 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ศุกร์, 01 ก.ค. 2016 tos 1898
7 ไฟล์อบรมเว็บไซต์ พฤหัสบดี, 30 มิ.ย 2016 tos 778
8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือต่างๆแด่ เจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศทั้งฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุต เสาร์, 25 มิ.ย 2016 tos 1073
9 การประชุมคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสาร์, 25 มิ.ย 2016 tos 561
10 การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสาร์, 25 มิ.ย 2016 tos 442
11 พิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสาร์, 25 มิ.ย 2016 tos 265
12 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวและเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ” เสาร์, 25 มิ.ย 2016 tos 339
13 องค์การ HEAVENLY CULTURE WORLD PEACE RESTORATION OF LIGHT เข้าพบ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสาร์, 25 มิ.ย 2016 tos 352
14 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เสาร์, 25 มิ.ย 2016 tos 266
15 คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสาร์, 25 มิ.ย 2016 tos 385
16 ดาวน์โหลดบทสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศุกร์, 24 มิ.ย 2016 tos 1195
17 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ศุกร์, 24 มิ.ย 2016 tos 571
18 ผอ.พศ.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล(ฝ่ายธรรมยุต) ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ศุกร์, 24 มิ.ย 2016 tos 302
19 พิธีปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 21 มิ.ย 2016 tos 393
20 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 21 มิ.ย 2016 tos 366