กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
101 การประชุมกรรมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ ศุกร์, 22 เม.ย. 2016 tos 266
102 พิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศุกร์, 22 เม.ย. 2016 tos 447
103 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ศุกร์, 22 เม.ย. 2016 tos 337
104 พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศุกร์, 22 เม.ย. 2016 tos 586
105 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ 2559 พุธ, 20 เม.ย. 2016 tos 751
106 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร จันทร์, 18 เม.ย. 2016 tos 562
107 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2559 จันทร์, 18 เม.ย. 2016 tos 332
108 พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จันทร์, 18 เม.ย. 2016 tos 271
109 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สรงน้ำ ขอพร สมเด็จพระวันรัต จันทร์, 18 เม.ย. 2016 tos 305
110 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รดน้ำ ขอพร รัฐมนนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จันทร์, 18 เม.ย. 2016 tos 294
111 อบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อังคาร, 12 เม.ย. 2016 tos 426
112 พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน และเปิดพิธีโครงการบรรพชาสามเณร ธรรมะสู่ดวงใจ รุ่นที่ ๗ จันทร์, 11 เม.ย. 2016 tos 346
113 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ จันทร์, 11 เม.ย. 2016 tos 370
114 การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองสงฆ์หนเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 397
115 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สรงน้ำ ขอพร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 638
116 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 312
117 พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 229
118 พศ.เรียกรับบุคลากรมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุรับราชการ รุ่นที่ ๗ ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 471
119 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 375
120 การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ศุกร์, 08 เม.ย. 2016 tos 258