กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
121 การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (Annual Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 266
122 พศ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 233
123 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนาสองประเทศ (ไทย - จีน) อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 259
124 ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบท 770 รูป อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 414
125 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิด“ตลาดประชารัฐภูมิปัญญาล้านนา วิถีชีวิตดั้งเดิมชุมชนวัดศรีสุพรรณ” อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 371
126 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือกับประธาน ๑๔ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 251
127 พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ อังคาร, 05 เม.ย. 2016 tos 532
128 โครงการบรรพชา อุปสมบท ๗๗๐ รูปเฉลิมพระเกียรติฯ ศุกร์, 01 เม.ย. 2016 tos 1681
129 บุคลากรพศ. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ศุกร์, 01 เม.ย. 2016 tos 284
130 ศปท.พศ. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ศุกร์, 01 เม.ย. 2016 tos 230
131 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 31 มี.ค. 2016 tos 263
132 หลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พฤหัสบดี, 31 มี.ค. 2016 tos 227
133 ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสามพระยา วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อังคาร, 29 มี.ค. 2016 tos 598
134 พิธีมอบเกียรติ และปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จันทร์, 28 มี.ค. 2016 tos 299
135 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ศุกร์, 25 มี.ค. 2016 tos 348
136 ผอ.พศ.เปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2016 tos 363
137 การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พฤหัสบดี, 24 มี.ค. 2016 tos 317
138 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พุธ, 23 มี.ค. 2016 tos 530
139 การประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก พุธ, 23 มี.ค. 2016 tos 483
140 การประชุมผู้บริหารส่วนกลางของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ พุธ, 23 มี.ค. 2016 tos 337