กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
141 พระวินัยเมธี ถวายเครื่องสักการะ และผ้าไตร แด่กรรมการมหาเถรสมาคม แทนพระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม พุธ, 23 มี.ค. 2016 tos 405
142 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุธ, 23 มี.ค. 2016 tos 326
143 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศาสนทายาท รุ่นที่ ๑ พุธ, 23 มี.ค. 2016 tos 234
144 การประชุมกรรมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ศุกร์, 18 มี.ค. 2016 tos 337
145 พิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๙ ศุกร์, 18 มี.ค. 2016 tos 295
146 พิธีเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๙ ศุกร์, 18 มี.ค. 2016 tos 292
147 พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมในโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อังคาร, 15 มี.ค. 2016 tos 357
148 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อังคาร, 15 มี.ค. 2016 tos 428
149 รอง ผอ.พศ. ถวายสักการะพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี จันทร์, 14 มี.ค. 2016 tos 381
150 พิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จันทร์, 14 มี.ค. 2016 tos 406
151 การสัมมนาพระธรรมทูต สายที่ ๘ ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จันทร์, 14 มี.ค. 2016 tos 291
152 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำตัวชี้วัด ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร จันทร์, 14 มี.ค. 2016 tos 472
153 งานประจำปี นมัสการหลวงพ่อทองคำ ปิดทองหลวงพ่อพระแสน และกราบขอพรพระเจ้าตากสิน ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จันทร์, 14 มี.ค. 2016 tos 345
154 บันทึกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการผลิตรายการ "ธรรมดี ได้ดี Easy Life" ทำดี ทำง่ายแค่ใจ อยากทำ ระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กับ มูลนิธิธรรมดี ได้ดี ศุกร์, 11 มี.ค. 2016 tos 853
155 ผอ.พศ.ตรวจเยี่ยมโครงการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมการบรรยายพิเศษ ศุกร์, 11 มี.ค. 2016 tos 290
156 การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ศุกร์, 11 มี.ค. 2016 tos 360
157 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ศุกร์, 11 มี.ค. 2016 tos 323
158 พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ พฤหัสบดี, 10 มี.ค. 2016 tos 364
159 พิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 10 มี.ค. 2016 tos 532
160 การประชุมคณะทำงานชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 10 มี.ค. 2016 tos 230