กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
181 โอวาทวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๙ อังคาร, 16 ก.พ. 2016 tos 388
182 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ นำไปประดิษฐ์บนมณฑป กลางสนามหลวง งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕๕๙ อังคาร, 16 ก.พ. 2016 tos 321
183 ผอ.พศ. เข้ามุฑิตาถวายสักการะพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันอายุวัฒนมงคลครบ ๖๐ ปี อังคาร, 16 ก.พ. 2016 tos 488
184 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ อังคาร, 16 ก.พ. 2016 tos 335
185 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ศุกร์, 12 ก.พ. 2016 tos 379
186 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชุมการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ศุกร์, 12 ก.พ. 2016 tos 525
187 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๖, ป.ธ.๗, ป.ธ.๘, และป.ธ.๙ ศุกร์, 12 ก.พ. 2016 tos 646
188 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริฯ ณ อาคารนิทรรศการ ๑ – ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ศุกร์, 12 ก.พ. 2016 tos 295
189 กำหนดการและบัญชีรายชื่อวัดที่เข้ารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี ๒๕๕๙ พุธ, 10 ก.พ. 2016 tos 1556
190 พศ.ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร พุธ, 10 ก.พ. 2016 tos 296
191 พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ จันทร์, 08 ก.พ. 2016 tos 817
192 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ จันทร์, 08 ก.พ. 2016 tos 603
193 พศ. จัดโครงการอบรมพัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ/ไทย รุ่น ๑ ศุกร์, 05 ก.พ. 2016 tos 383
194 พิธีฌาปนกิจศพพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ศุกร์, 05 ก.พ. 2016 tos 590
195 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกุลบุตรที่จะเข้าอุปสมบท ณ ประเทศอินเดีย ศุกร์, 05 ก.พ. 2016 tos 355
196 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พุธ, 03 ก.พ. 2016 tos 411
197 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พุธ, 03 ก.พ. 2016 tos 464
198 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด และคณะสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อังคาร, 02 ก.พ. 2016 tos 659
199 พศ. ประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ อังคาร, 02 ก.พ. 2016 tos 256
200 พศ. ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ อังคาร, 02 ก.พ. 2016 tos 283