กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
21 มหาเถรสมาคม และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับเป็นเจ้าภาพในบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อังคาร, 21 มิ.ย 2016 tos 316
22 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อังคาร, 21 มิ.ย 2016 tos 316
23 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ จันทร์, 20 มิ.ย 2016 tos 441
24 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ เสาร์, 18 มิ.ย 2016 tos 356
25 พิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๙ พุธ, 15 มิ.ย 2016 tos 586
26 เยาวชนสยามในประเทศมาเลเซียและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปัญโญ) เยือนถิ่นมาตุภูมิ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อังคาร, 14 มิ.ย 2016 tos 313
27 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ – ๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จันทร์, 13 มิ.ย 2016 tos 632
28 พิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒ / ๒๕๕๙ เสาร์, 11 มิ.ย 2016 tos 562
29 ผอ.พศ.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตรและพิธีสมโภชทองคำ – อัญมณี เพื่อหุ้ม (เปียกทอง) และประดับพระมหามงกุฎเหนือยอดนภศูลพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม เสาร์, 11 มิ.ย 2016 tos 377
30 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เสาร์, 11 มิ.ย 2016 tos 565
31 พศ. จัดการประชุมศึกษาปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๗๐ รูป ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เสาร์, 11 มิ.ย 2016 tos 401
32 นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บันทึกเทปรายการเดินหน้าปฏิรูป ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 283
33 การประชุมคณะทำงานโครงการจัดประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 320
34 พศ. ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนแผนกธรรมและแผนกบาลี ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 507
35 พศ. กำหนดจัดประชุมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ศุกร์, 10 มิ.ย 2016 tos 392
36 พิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และพิธีประทานป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๓ พุธ, 08 มิ.ย 2016 tos 664
37 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ อังคาร, 07 มิ.ย 2016 tos 546
38 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วาระมงคล ๒๙ ปี ธรรมะ – ธรรมสภา ศุกร์, 03 มิ.ย 2016 tos 538
39 พิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พฤหัสบดี, 02 มิ.ย 2016 tos 481
40 ฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พฤหัสบดี, 02 มิ.ย 2016 tos 5731