กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
41 กำหนดการ-รายชื่อ-สถานที่ พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พฤหัสบดี, 02 มิ.ย 2016 tos 2892
42 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 31 พ.ค. 2016 tos 379
43 การประชุมคณะทำงานโครงการจัดประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 31 พ.ค. 2016 tos 388
44 การประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙ จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 400
45 พิธีบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ จันทร์, 30 พ.ค. 2016 tos 440
46 พิธีมอบผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิ ศุกร์, 27 พ.ค. 2016 tos 547
47 การประชุมผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 528
48 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดยานนาวา พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 346
49 พิธีขอขมาและปลงผม โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑ พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2016 tos 320
50 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์และกล่าวต้อนรับผู้นำสงฆ์และชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศ พุธ, 25 พ.ค. 2016 tos 193
51 การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ(UN) กรุงเทพมหานคร พุธ, 25 พ.ค. 2016 tos 259
52 พิธีปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร พุธ, 25 พ.ค. 2016 tos 310
53 พิธีอ่านประกาศตราตั้งแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ พุธ, 25 พ.ค. 2016 tos 949
54 พิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ พุธ, 25 พ.ค. 2016 tos 240
55 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการอนุรักษ์เอกสารและคัมภีร์ใบลานโบราณ ณ พุทธมณฑล พุธ, 25 พ.ค. 2016 tos 660
56 พิธีอัญเชิญพระธรรมเจดีย์ พระไตรปิฎกโบราณ อายุมากกว่า ๒,๐๐๐ ปี มาประดิษฐานถาวร ณ บรมบรรพตภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรหมาวิหาร อังคาร, 24 พ.ค. 2016 tos 289
57 ผอ.พศ . ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร อังคาร, 24 พ.ค. 2016 tos 196
58 พิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อังคาร, 24 พ.ค. 2016 tos 284
59 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระพรหมวชิรญาณ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี อังคาร, 24 พ.ค. 2016 tos 180
60 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ อังคาร, 24 พ.ค. 2016 tos 284