กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
61 การประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง “พุทธวีถีสู่สันติภาพโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ (VERSAK) อังคาร, 24 พ.ค. 2016 tos 208
62 ผอ.พศ.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ของคณะใหญ่ธรรมยุต ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร อังคาร, 24 พ.ค. 2016 tos 201
63 ทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค วิสาขบูชา ๒๕๕๙ เสาร์, 21 พ.ค. 2016 tos 504
64 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เสาร์, 21 พ.ค. 2016 tos 216
65 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ เสาร์, 21 พ.ค. 2016 tos 249
66 ผอ.พศ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองเลขาธิการ กพ. คนใหม่ พฤหัสบดี, 19 พ.ค. 2016 tos 256
67 การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (Annual Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พฤหัสบดี, 19 พ.ค. 2016 tos 246
68 ผอ.พศ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กับ สมาคมโรงเรียนการกุศลของวัด ขานรับ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” พฤหัสบดี, 19 พ.ค. 2016 tos 259
69 การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 19 พ.ค. 2016 tos 231
70 พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 339
71 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 277
72 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 314
73 ครม. เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พุธ, 18 พ.ค. 2016 tos 265
74 พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ อังคาร, 17 พ.ค. 2016 tos 241
75 พิธีปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศุกร์, 13 พ.ค. 2016 tos 379
76 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศุกร์, 13 พ.ค. 2016 tos 429
77 พิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 324
78 พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖ และรุ่นที่ ๗ พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 402
79 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขะบูชา ณ พุทธมณฑ พุธ, 11 พ.ค. 2016 tos 472
80 พิธีบรรพชา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดมังกรกมลาวาส อังคาร, 10 พ.ค. 2016 tos 310