กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
81 พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผ่าน Web Online ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” อังคาร, 10 พ.ค. 2016 tos 264
82 รายงานการจัดกิจกรรมและการใช้สถานที่พุทธมณฑล อังคาร, 10 พ.ค. 2016 tos 239
83 พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และเบิกพระเนตร “หลวงพ่อสัมฤทธิ์” องค์ใหญ่ ณ วัดนาโคก จังหวัดสมุทรสาคร พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 464
84 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ “๘๓ ปี กรมประชาสัมพันธ์” พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 278
85 เยือนแดนพุทธภูมิต้นกำเนิดพระศาสดา พุธ, 04 พ.ค. 2016 tos 462
86 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้าสอบบาลี อังคาร, 03 พ.ค. 2016 tos 312
87 การประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกรอบการทำงานจนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ อังคาร, 03 พ.ค. 2016 tos 182
88 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผ่าน Web Online ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” อังคาร, 03 พ.ค. 2016 tos 301
89 การประชุมผู้บริหารส่วนกลางของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ศุกร์, 29 เม.ย. 2016 tos 312
90 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว มหกรรมการแข่งขัน – ประกวดทักษะทางพระพุทธศาสนา MBU Challenge ๒๕๕๙ ศุกร์, 29 เม.ย. 2016 tos 257
91 พิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ศุกร์, 29 เม.ย. 2016 tos 391
92 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ มูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ศุกร์, 29 เม.ย. 2016 tos 311
93 การประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกรอบการทำงานจนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ พฤหัสบดี, 28 เม.ย. 2016 tos 224
94 รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดนครปฐม พฤหัสบดี, 28 เม.ย. 2016 tos 218
95 พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖ – ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พฤหัสบดี, 28 เม.ย. 2016 tos 355
96 พิธีปิดโครงการฝึกอบรม “ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖ – ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พฤหัสบดี, 28 เม.ย. 2016 tos 292
97 พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระวิเชียรกวี (วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 719
98 พิธีเชิญหีบศพ พระวิเชียรกวี (วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อังคาร, 26 เม.ย. 2016 tos 411
99 พิธีมอบวุฒิบัตร-และลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จันทร์, 25 เม.ย. 2016 tos 271
100 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๖ – ๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จันทร์, 25 เม.ย. 2016 tos 273