กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2556 ศุกร์, 22 พ.ค. 2009 rungnapa 5305
2 ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2553 - 2556 ศุกร์, 22 พ.ค. 2009 rungnapa 4271
3 กรณีศึกษา : ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ศุกร์, 22 พ.ค. 2009 rungnapa 3741
4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ศุกร์, 22 พ.ค. 2009 rungnapa 15380
5 ประเด็นการอภิปรายการสัมมนาระดมความคิดเห็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2556 ศุกร์, 22 พ.ค. 2009 rungnapa 4341