กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 การขออนุญาตสร้างวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 35670
2 การขออนุญาตตั้งวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 46560
3 ขั้นตอนการรวมวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 4837
4 ขั้นตอนการย้ายวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 6469
5 ขั้นตอนการยุบเลิกวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 5452
6 ขั้นตอนการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 11787
7 ขั้นตอนการขอยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 8133
8 ขั้นตอนการขอยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 7181