กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 การขออนุญาตสร้างวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 35640
2 การขออนุญาตตั้งวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 46543
3 ขั้นตอนการรวมวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 4833
4 ขั้นตอนการย้ายวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 6459
5 ขั้นตอนการยุบเลิกวัด จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 5446
6 ขั้นตอนการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 11782
7 ขั้นตอนการขอยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 8129
8 ขั้นตอนการขอยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง จันทร์, 13 ก.ค. 2009 rungnapa 7170