กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
61 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสถาบันพระพุทธศาสนา พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 1571
62 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 2225
63 วัดพัฒนา ' ๕๐ พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 1695
64 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 1564
65 พระพุทธศาสนาของโลก ปฐมเหตุกฐินหลวง พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 1805
66 คู่มือประกอบพิธีมหามงคล ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 2296
67 คู่มือสมุนไพร โครงการสวนสมุนไพรในวัด (พรรณไม้ ๗๖ จังหวัด) พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 2812
68 คู่มือสมุนไพร โครงการสวนสมุนไพรในวัด พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 2903
69 คู่มือไวยาวัจกร พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 3874
70 คู่มือการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานสำหรับวัด พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 1689
71 คู่มือการจัดกิจกรรมและศาสนพิธีในทางพระพุทธศาสนา พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 3354
72 เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 1732
73 พุทธมณฑลรำลึก พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 1684
74 พุทธมณฑล ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก (๓ ภาษา ) พุธ, 11 พ.ย. 2009 rungnapa 2371